Değerlerimiz

Yardım sever altın kural çerçevesinde hareket eder. Kendisi için ne isterse paydaşları için de onu ister, çalışanlarından bunu bekler.

Bu nedenle Yardımsever;
1) Şeffaf ve hesap verebilir
2) Doğaya ve insana saygılı
3) Alçak gönüllü
4) Her tür çeşitliliği kucaklayan
5) Özgürlükçü
6) Altın kurala sadık
7) Açık görüşlü olmayı esas görür.

Misyonumuz

STK ve Sosyal Girişimlerin güçlü bir iletişim ve yönetişim alt yapısı kurarak sürdürülebilir gelir oluşturmalarını ve etki yaratmalarını sağlamak.

Vizyonumuz

STK ve Sosyal Girişimlerin ekolojik ve sosyal açıdan adil bir dünya düzeni kurulmasında etkili olmalarını sağlamak.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close