Hizmetlerimiz

Tecrübelerimiz ışığında tespitlerimiz…

 • Sivil toplum kuruluşları ve sosyal girişimlerin kurucularının dışında yüksek nitelikli, tecrübeli eleman istihdam etme zorluğu.
 • Kurucuların kurdukları işin/konunun uzmanı olmalarına karşılık iletişim, destekçi bulma, iş birliği kurma, yönetişim konularında bilgi/tecrübe sahibi olmamaları.
 • Özel sektörden sivil topluma geçmek isteyen profesyoneller, özel sektör değerleri ve yaklaşımlarıyla sivil toplum anlayışı karşısında büyük bir çelişki ve sorun yaşıyor ve yaşatıyorlar. Ayrıca bu durum, gönüllülükten gelen çalışanlarla aralarında anlaşmazlıklar, iletişimsizlikler yaşanmasına neden oluyor.
 • Yeni kurulan ve büyümekte olan sosyal girişimlerin insan kaynağı, finans yönetimi, fizibilite, iş planı gibi temel konulardaki eksiklikleri.
 • Network / bağlantı / çevre eksikliği.
 • Sivil toplum – sosyal girişim – özel sektör arasındaki iletişim kopuklukları, birbirlerinin dilinden anlayamama sorunu.

Yardımsever sorunların çözümü için ne yapar?

 •  STK veya Sosyal Girişimin yapısına uygun yönetişim süreçlerini tanımlar
  (Yönetim Kurulu’nun yapısı, işleyişi, karar alma süreçleri, genel müdür ve kurucularla olan ilişkileri; genel müdürün yönetim kurulu ile olan ilişkilerinin süreçlerini tanımlar ve eğitimini verir),
 • Stratejik planlarını kolaylaştırır,
 • İnsan kaynakları prensiplerini ve süreçlerini tanımlar,
 • İç iletişim süreçlerini oluşturur,
 • Kullanılacak dili kurgular,
 • İletişim modelini kurgular, tasarlar,uygular ve evriltir,
 • Konvansiyonel ve sosyal medya iletişimini yapar,
 • Gelişimi için gerekli iş birliklerini sağlar,
 • İş birliği süreçlerini tanımlar,
 • Raporlama sistematiği kurar,
 • Kampanya strateji ve taktikleri oluşturur.
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close